Referat af Generalforsamling 2020

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Gustav Nordrup modtog valg som Dirigent uden modkandidater.

Peter Rasmussen og Preben Rasmussen modtog valg som stemmetællere.

Dirigenten konstaterende Generalforsamlingen var lovligt varslet efter vedtægterne.

(Offentliggjort 10. juni i avisen)


2) Godkendelse af sidste generalforsamlings protokol v/ Dirigenten
Referat af sidste års Generalforsamling godkendt.


3) Formandens beretning v/ Formanden

Formandens beretning vedlagt. Godkendt af Generalforsamlingen.

Gunnar Mayland forespurgte om en status på Kunstbanen. Formanden oplyste Generalforsamlingen omkring tidsplanen.

4) Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Kassereren

Kassereren fremlagde hovedlinjerne i det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

5) Fastsættelse af kontingent v/ Formanden

Bestyrelsen indstillede det nuværende kontingent på DKK 550,00 halvårlig bibeholdes.

Vedtaget af Generalforsamlingen.


6) Indkommende forslag v/ Dirigenten

a) Vedtægtsændring modtaget af Gunnar Mayland. Se Bilag 1

Bestyrelsens indstilling til det indkommende forslag var, at det afvistes af Generalforsamlingen, da forslaget efter bestyrelsens mening ville besværliggære den daglige drift af klubben. Forslaget kom til afstemning og blev afvist at Generalforsamlingen med markant flertal.

7) Valg v/ Dirigenten

Jens Skjoldgaard, Martin Lohmann samt Simon Vive ønskede ikke genvalgt og udtrådte af bestyrelsen.

a) Formand Peter Dyrstrøm (modtager genvalg)

Genvalgt af Generalforsamlingen.

b) Valg til bestyrelsen Andreas Nøddeskov (modtager genvalg)

Genvalgt af Generalforsamlingen.

c) Valg til bestyrelsen Brian Naver (modtager genvalg)

Genvalgt af Generalforsamlingen.

d) Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Alan Larsen

Valgt af Generalforsamlingen.

e) Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Martin Bille

Valgt af Generalforsamlingen.

f) Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Kristian Simonsen

Valgt af Generalforsamlingen.

g) Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Mads Blume

Valgt af Generalforsamlingen.

h) Valg af 1. bilagskontrollant samt suppleant

Preben Rasmussen valgt som 1. bilagskontrollant af Generalforsamlingen.

Steffen Kjær valgt som suppleant af Generalforsamlingen.

i) Fanebærer (Steffen Kjær modtager genvalg).

Steffen Kjær valgt af Generalforsamlingen.

Ingen suppleant opstillet og ingen valgt.

8) Eventuelt

Kent Havre takkede den tidligere kunstbanegruppe for deres arbejde og udtrykte opbakning til formanden.

Mads Blume takkede til den tidligere kunstbanegruppe for indsatsen.

Jens Skjoldgaard takkede af efter mange år i bestyrelsen.

Generalforsamlingen afsluttet 19:57.


Bilag 1

Af Faxe Boldklubs vedtægter, - senest ændret d. 21.02.2019, fremgår det under § 3, bestyrelsen, at:

- Formanden leder Faxe Boldklubs anliggender i forening med bestyrelsen, dog kan formanden i presserende sager handle alene, men skal i så tilfælde redegøre for sine beslutninger på først kommende bestyrelsesmøde.

Formuleringen bør ændres til følgende:

- Formanden leder Faxe Boldklubs anliggender i forening med bestyrelsen. I tilfælde af situationer med kort beslutningsfrist kan formanden, i samråd med næstformanden, handle på Faxe Boldklubs vegne, og formanden skal i så tilfælde redegøre for de trufne beslutninger ved det først kommende bestyrelsesmøde.

Begrundelse for forslaget:

- Den nuværende formulering er ikke i overensstemmelse med god ledelsespraksis, og den kan påføre formanden et unødigt ansvar.

- Ved at ændre den nuværende formulering til den foreslåede ændrede formulering aflastes formanden for ansvar og det vil være en lettelse i hans/ hendes arbejdssituation.

- Samtidigt sikres det, at alle beslutninger i klubbens regi er godkendt af 2 personer fra bestyrelsen.

- At næstformanden drages ind i formandens ledelsesområde er fuldt legalt, og det vil udtrykke en moderne ledelsesstil til gavn for klubben og dens medlemmer, og for klubbens omdømme og respekt ud ad til.

- Og endeligt er det målet at få de rigtige beslutninger, fremfor hurtige beslutninger.

Generalforsamlingen bedes behandle det fremlagte forslag.

Formandens beretning

Her halvvejs mod 2021 synes året 2019 på mange måder som værende rigtig længe siden. Det var tiden hvor Corona stadig blot var en mexicansk øl med en skive lime, hvor ansigtsmasker var forbeholdt ansatte i sundhedsvæsenet, håndtryk var en fast bestanddel af de fleste menneskers hverdag og ord som mortalitetrate, smittekæde og superspreder endnu ikke var optaget i Den Danske Ordbog.

Det var dengang vi kunne mødes, uden at skænke antallet eller afstand en tanke og uden at skulle bekymre os om andet næste weekends hjemmekamp eller hvad tid portene åbnede for tilskuere på diverse stadions rundt omkring i landet.

2019 og de gode gamle dage, virker i sandhed langt væk fra den nuværende situation og jeg har derfor besluttet, at årets beretning bliver kortere end vanligt.

Jeg kunne godt fremhæve alle vores succeser – Lige fra et helt suverænt indendørsstævne Lillestrøm El Cup, en bus fyldt af livsglæde og holdånd til Vildbjerg Cup, rigtig mange vellykkede DBU-stævner på hjemmebane, en fremragende dag med åbning af Panna-banerne. Et pige-hold i eksplosiv udvikling, et vellykket Sankt Hans arrangement til glæde for byens borgere, næsten 100 deltagere på årets fodboldskole, børn og unge som blev fyldt med fantastiske minder og oplevelser. Et Faxe motionsløb i pivende regnvejr, men med højt humør, arrangeret sammen med byens erhvervsforening og rigtig rigtig mange timer med fodbold, smil og glæde.

Men jeg synes måske ikke rigtig tiden er til det. Det er dog specielt to ting fra året som gik, jeg gerne vil fremhæve.

Den første er bestyrelsen. Vi blev af forskellige grunde, decimeret hen over året og da bestyrelsesperioden samtidige blev udvidet med forårssæsonen 2020, har det været et langt træk med forholdsvis få hænder. Der har blæst kolde og turbulente vinde over klubben grundet vanskelige beslutninger - og opgaven har langt fra været let. Men I har taget det med oprejst pande og udvist mandsmod. I har bakket op om hinanden og Formanden - det skal I have tak for. Bestyrelsens arbejde og indsats er desværre ikke altid er synligt for alle i klubben, men jeg vil virkelig gerne understrege, at disse mennesker gør et stort frivilligt arbejde – og bekymre sig utrolig meget om Faxe Boldklub. Ja, der er ting som ikke fungere og områder som vi gerne vil forbedre. Men det er jeg helt overbevist om vi får løst – sammen – i fællesskab.

Det andet som jeg gerne vil fremhæve fra 2019 er - vores trænere i klubben. Jeg har nævnt det før og gør det med glæde igen – I er rygraden i Faxe Boldklub. Det er Jer, som står på banen i klude og sne, i regn og i storm. Mange gange direkte fra arbejde og til sent på aftenen flere gange om ugen – uge efter uge.

Det er jer, der skaber grundlaget for vores unge mennesker kan udvikle sig – selvfølgelig fodboldmæssigt, men også med nogle menneskelige værdier, som de helt sikkert vil kunne drage glæde af senere i livet. I gør en kæmpe indsats for klubben og en stor forskel for lokalområdet. I er vores ansigt udadtil og vores hjerte i klubben – uden jer var der ingen klub. Tak for indsatsen.

Forhåbentlig kommer vi aldrig til at glemme den seneste forårssæson – forhåbentlig vil den komme til at stå som noget ganske unikt – og ikke som den nye virkelighed.

Som Hemingway sagde – ”Det sære ved fremtiden er, at den til sin tid formentlig vil blive kaldt for – De gode gamle dage”. Lad os i dette tilfælde håbe, at fremtiden i vidt omfang kommer til at ligne det VI kender som - De gode gamle dage.

Peter Dyrstrøm

Formand Faxe Boldklub

Nyheder

Sponsorer