FAXE BOLDKLUB 

Ordinær generalforsamling 
Torsdag den 23. marts kl. 19:00 på Jesper Olsens vej 6, 4640 Faxe

Dagsorden

1.    Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.    Godkendelse af sidste generalforsamlings protokol.

       Generalforsamling 2022       

3.    Formandens beretning.

       Formandens skriftlige beretning 2022.pdf

4.    Fremlæggelse af revideret regnskab.

       Regnskab 2022.pdf

5.    Fastsættelse af kontingent.
       Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

6.    Indkommende forslag. 
       6.1 Bestyrelsens forslag til ændring af bestyrelsens konstituering §3

       6.2 Bestyrelsens forslag til ændring af bestyrelsens valgbarhed §4

       6.3 Bestyrelsens forslag til ændring af valg til bestyrelsen §5

       6.4 Følge af ændringer af vedtægternes vedtagelse §11

       Bilag 2022.pdf

 7.    Valg.
        På valg er hele bestyrelsen: Genvalg modtager: Søs Larsen, Victor Friis og Morten Brask. Derudover opstiller to kandidater

8.    Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Morten Brask, Formand

Referat: GF 23.03.23 referat.pdf (foreligger i underskrevet version)


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram