Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag den 21. marts 2024 kl. 19:00 

I klubbens lokaler Jesper Olsensvej 6, 4640 Faxe.

Dagsorden for ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Godkendelse af sidste generalforsamlings protokol.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  5. Indkommende forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg.
  8. Eventuelt.

Stemmeret har aktive og passive medlemmer over 18 år, samt medlemmer under 18 år, repræsenteret af deres værge. Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftlig til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Bilag og regnskab bliver slået op på hjemmesiden senest 7 dage før.

Regnskab:

FB Årsregnskab 2023.pdf

Beretning:

Formandens beretning for bestyrelsens arbejde 2023.pdf

På bestyrelsens vegne 

Morten Brask, Formand

Formand Faxe Boldklub

Referat: GF 21.03.24.pdf (foreligger i underskrevet version)

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram